Spring naar inhoud

Nieuwsbrief 60+ parttimers en de CAO

FNV 16-05-2017
Beste leden,

60+ regeling parttimers
Medio april hebben we jullie geïnformeerd over de laatste hobbel in de 60+ regeling voor parttimers.
Er bestond nog discussie over de uitvoer van de regeling: minder dagen werken of gelijk aantal dagen werken met kortere diensten. We kunnen jullie meedelen dat de laatste hobbel, in het cao partijen overleg van 15 mei, is geslecht. De parttime 60+ regeling wordt analoog aan de fulltime 60+ regeling uitgevoerd.

Een parttimer die aan de 60+ regeling deelneemt, krijgt de extra vrije tijd in dagen toegekend.
Kan de werkgever onverhoopt niet voldoen aan het toekennen van extra dagen dan kan hij met gemotiveerde redenen het verzoek daartoe afwijzen. Te denken valt aan specifieke (indirecte) functies of lokale omstandigheden waardoor het rooster technisch niet mogelijk is om extra vrije tijd in dagen toe te kennen. Let wel! Het verzoek om deel te nemen aan de 60+ parttime regeling, wanneer je voldoet aan de voorwaarden, kan niet afgewezen worden. Het gaat enkel om de beoordeling: vrije tijd in dagen. De betrokken werknemer kan dan evt. de beoordeling aanvechten of kiezen voor een andere invulling van de vrije tijd.

Cao boekjes
De nieuwe cao boekjes zijn gedrukt en deze kun je bij de werkgever opvragen.

Cao onderhandelingen
De volgende data zijn gepland:
5 oktober           1e overleg
31 oktober         2e overleg
22 november     3e overleg

Medio september zullen de voorstellenbrieven van alle partijen ingediend zijn.
Het volgende cao partijen overleg (niet te verwarren met cao onderhandelingen) staat gepland op 5 juli. Tijdens het cao partijen overleg delen we de visie op de toekomst van het OV. Gevolgen van robotisering en automatisering, duurzame inzetbaarheid personeel, perspectief voor nieuw personeel, etc. Verder sorteren we al een beetje voor op de cao onderhandelingen.

Met vriendelijke groet,

Team FNV Streekvervoer
Brigitta Paas
Lutz Kressin
Paula Verhoef
Pieter Beuzenberg
Marlies Peeters
Veronika Teunissen
Wilfred Jonkhout

Enquête belangrijke onderwerpen CAO 2018

Beste leden, 

Na de zomer starten de cao-onderhandelingen voor de cao geldig vanaf 1 januari 2018.
FNV Streekvervoer wil door het uitzetten van een enquête onder de leden helder krijgen wat de leden belangrijk vinden voor de nieuwe cao.
Via deze link kunt u de enquête invullen.

http://nl.surveymonkey.com/r/enquete-cao-OV

Invullen kan nog tot 21 april 2017.
NB: de enquête zat ook al in het eerder deze week verstuurde e-magazine. Laat deze kans niet verloren gaan en vul de enquête in!

Een overzicht van alle ledenvergaderingen met betrekking tot de cao die gehouden worden in de periode van 1 mei tot en met 9 juni treft u aan in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Paula Verhoef
Wilfred Jonkhout
Veronika Teunissen
Brigitta Paas
Pieter Beuzenberg
Lutz Kressin
Marlies Peeters
Bestuurders FNV Streekvervoer

KOM OP VOOR HET BEHOUD VAN JE BAAN.

KOM OP VOOR HET BEHOUD VAN JE BAAN.
Sluit je aan bij de demonstratie op 26 april in Brussel.

Beste mensen, 

In Europa is op dit moment een flinke turbulentie aan de gang. Zij hebben hun verstand verloren en worden gesteund door de werkgevers.
De Europese Commissie vervoer heeft besloten, naar aanleiding van de evaluatie, de richtlijn 1071 en 1073 aan te passen. En dat betekent dat in de toekomst jouw werk mag worden uitgevoerd door tourchauffeurs.

Ondanks dat er geen sprake is van concessiewisselingen kan de werkgever hier, met de wet in de hand, jouw werk uitbesteden aan de toursector. Lagere lonen, slechtere arbeidsvoorwaarden en belachelijke arbeidstijden.

Daarnaast willen ze voor tour de werkweek gaan uitbreiden van 6 naar 8 dagen waarin ze 1x 16 uur dienst mogen hebben, 3x 15 uur en 4x 14 uur dienst.

DAT BETEKENT DAT JOUW BAAN OP DE TOCHT STAAT.
Voor 2 streekchauffeurs 1 tourchauffeur (omdat ze langer mogen rijden).

DE ETF ORGANISEERT OP 26 APRIL om 09.30 uur EEN INTERNATIONALE DEMONSTRATIE IN BRUSSEL.
Dit is ook in jullie belang dus een ieder van jullie die hier een mening over heeft, willen we dan ook mee nemen naar Brussel.
OP 26 APRIL HEBBEN WE EEN GROTE DEMONSTRATIE IN DE BUURT VAN HET EUROPESE PARLEMENT.
DE VERVOERSCOMMISSIE ZAL DAN VERGADEREN EN ALLE EU PARLEMENTARIERS ZULLEN IN BRUSSEL AANWEZIG ZIJN.

Wij willen de Parlementariers uitnodigen om met ons in gesprek te gaan.

Ook jij moet daarbij aanwezig zijn.

We zullen bussen naar Brussel regelen .Voor de FNV-leden, welke deze dag deelnemen, stellen we de stakingsuitkering voor 1 hele dag ter beschikking.
GEEF JE BIJ ONDERSTAAND EMAIL ADRES OP.
Vermeld je naam en je emailadres. Geef je op voor 20 april.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele team streekvervoer en tour,

Brigitta Paas
bestuurder personenvervoer
E                  brigitta.paas@fnv.nl
M                +31653677560