Spring naar inhoud

KOM OP VOOR HET BEHOUD VAN JE BAAN.

KOM OP VOOR HET BEHOUD VAN JE BAAN.
Sluit je aan bij de demonstratie op 26 april in Brussel.

Beste mensen, 

In Europa is op dit moment een flinke turbulentie aan de gang. Zij hebben hun verstand verloren en worden gesteund door de werkgevers.
De Europese Commissie vervoer heeft besloten, naar aanleiding van de evaluatie, de richtlijn 1071 en 1073 aan te passen. En dat betekent dat in de toekomst jouw werk mag worden uitgevoerd door tourchauffeurs.

Ondanks dat er geen sprake is van concessiewisselingen kan de werkgever hier, met de wet in de hand, jouw werk uitbesteden aan de toursector. Lagere lonen, slechtere arbeidsvoorwaarden en belachelijke arbeidstijden.

Daarnaast willen ze voor tour de werkweek gaan uitbreiden van 6 naar 8 dagen waarin ze 1x 16 uur dienst mogen hebben, 3x 15 uur en 4x 14 uur dienst.

DAT BETEKENT DAT JOUW BAAN OP DE TOCHT STAAT.
Voor 2 streekchauffeurs 1 tourchauffeur (omdat ze langer mogen rijden).

DE ETF ORGANISEERT OP 26 APRIL om 09.30 uur EEN INTERNATIONALE DEMONSTRATIE IN BRUSSEL.
Dit is ook in jullie belang dus een ieder van jullie die hier een mening over heeft, willen we dan ook mee nemen naar Brussel.
OP 26 APRIL HEBBEN WE EEN GROTE DEMONSTRATIE IN DE BUURT VAN HET EUROPESE PARLEMENT.
DE VERVOERSCOMMISSIE ZAL DAN VERGADEREN EN ALLE EU PARLEMENTARIERS ZULLEN IN BRUSSEL AANWEZIG ZIJN.

Wij willen de Parlementariers uitnodigen om met ons in gesprek te gaan.

Ook jij moet daarbij aanwezig zijn.

We zullen bussen naar Brussel regelen .Voor de FNV-leden, welke deze dag deelnemen, stellen we de stakingsuitkering voor 1 hele dag ter beschikking.
GEEF JE BIJ ONDERSTAAND EMAIL ADRES OP.
Vermeld je naam en je emailadres. Geef je op voor 20 april.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele team streekvervoer en tour,

Brigitta Paas
bestuurder personenvervoer
E                  brigitta.paas@fnv.nl
M                +31653677560

Nieuwsbrief FNV Streekvervoer_laatste ontwikkelingen

Aan onze leden werkzaam in de sector FNV Streekvervoer.

Nieuwsbrief FNV streekvervoer
We willen jullie met deze nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen mbt de cao, de vakbondscontributie, pensioenbus en busvision.

Ontwikkelingen cao
Het blijkt dat werkgevers een aantal afspraken die we gemaakt hebben niet nakomen en daarnaast leggen werkgevers een aantal afspraken anders uit. We hebben werkgevers hierop aangesproken en we komen 13 september bij elkaar om de punten te bespreken. Waar gaat het dan over:

 • Moment van uitbetaling ABP loonsverhoging;
 • Tijdstip waarop de roosters aangepast moeten zijn aan de nieuwe cao regels;
 • Uitbetaling van de 250 euro voor mensen die eerder uit dienst gaan en uitzendkrachten;
 • Dienstdeel.

We houden jullie op de hoogte van de uitkomsten van 13 september.

Vakbondscontributie teruggave
Het is weer tijd om een deel van je contributie terug te vragen. Vergeet dit niet, want het kan veel geld schelen. Hoe doe je dat?

 1. Ga naar: https://www.fnv.nl/lidmaatschap/contributie/jaaropgave-contributie/
 2. Print je jaaropgave uit;
 3. Lever voor 1 november je jaaropgave in bij P&O of leidinggevende.

Vervolgens regelt je werkgever de rest. Mocht je niet over een computer beschikken of er niet uitkomen, vraag hulp aan een van de kaderleden of bel 088-3680368.

Pensioenbus
De pensioenbus gaat weer een rondje rijden. Je bent van harte welkom om langs te komen en vragen te komen stellen of jouw persoonlijke situatie te laten doorberekenen. Zie hieronder voor de data:

 • 15 september 2016, Syntus Wapenrustlaan 10 Apeldoorn.
 • 20 september 2016, Veolia,Telextraat 4 Den Haag.
 • 27 september 2016, Connexxion, Sportlaan 15 Uithoorn.
 • 6 oktober 2016, Arriva, Baanhoekweg 38 Dordrecht.
 • 18 oktober 2016, RET bus, Nikkelstraat 17A Ridderkerk.
 • 27 oktober 2016, Qbuzz, Wenkebachstraat 1 Assen.
 • 8 november 2016, Connexxion, Transportstraat 12 Bemmel.
 • 17 november 2016, Connexxion, Jan van Krimpenweg 16 Haarlem.
 • 24 november 2016, Connexxion, Pioniersweg 64 Dronten.
 • 29 november 2016, Arriva, Marshalweg 1c Leeuwarden.

Meer informatie: http://www.spov.nl/Ik-bouw-pensioen-op/Nieuws/Pensioenbus

Busvision
Op 12 en 13 oktober vindt de Busvision weer plaats. De werkgroep buscabine zal daarbij aanwezig zijn. Ze zullen gaan kijken naar vormen van alternatieve energie. Maar ook de werkgroep sociale veiligheid zal daar een presentatie geven.

Met vriendelijke groet,

Jack d’Hooghe (voorzitter sectorraad)
Paula Verhoef (bestuurder FNV streekvervoer)