Spring naar inhoud

FNV Streekvervoer + 3,5% meer loon!

FNV Streekvervoer: + 3,5 procent!

FNV Streekvervoer zet bij de cao-onderhandelingen, die kort na de zomer beginnen, in op een structurele salarisverhoging van 3,5 procent. Dat is méér dan de algemene looneis van 2,5 procent die de FNV stelt. Eerste onderhandelaar Paula Verhoef legt uit waar de positieve afwijking in haar sector vandaan komt: ‘Een substantiële salarisverbetering is nodig. De inflatie gaat door en economisch gaat het nu gelukkig beter. Daar willen we gebruik van maken.’

Maar cao-onderhandelingen gaan natuurlijk over meer dan alleen maar loon. Hoewel FNV Streekvervoer nog geen voorstellenbrief gepresenteerd heeft (als reactie op de werkgevers die hebben laten weten hun voorstellenbrief pas na de zomer te versturen), is wel al duidelijk welke onderwerpen vrijwel zeker op de onderhandelingstafel zullen belanden. Uit een enquête van de bond onder de leden kwamen behalve het loon de volgende prioriteiten uit de bus: betere pauzes verdeeld over de dienst om de werkdruk te verminderen; maximale rijblokken van 3 uur en 45 minuten; en uitbesteding van werk beperken.

Meer weten? Lees de cao-special van het FNV Streekvervoer e-magazine.

Daarin lees je ook over de ervaringen met werkdruk in Voorne-Putten, de pensioenpremie van de “ABP-chauffeurs”, over managers en luiers (!), de cao in Jip en Janneke-taal en waarom Paula Verhoef verwacht dat het weer lastige onderhandelingen zullen worden, die ze niettemin voor het einde van dit jaar wil afronden.

Je bereikt het e-magazine via deze link:
http://fnvstreekvervoer.one-company.nl

Team FNV Streekvervoer,
Brigitta Paas
Lutz Kressin
Paula Verhoef
Pieter Beuzenberg
Marlies Peeters
Veronika Teunissen
Wilfred Jonkhout

Nieuwsbrief 60+ parttimers en de CAO

FNV 16-05-2017
Beste leden,

60+ regeling parttimers
Medio april hebben we jullie geïnformeerd over de laatste hobbel in de 60+ regeling voor parttimers.
Er bestond nog discussie over de uitvoer van de regeling: minder dagen werken of gelijk aantal dagen werken met kortere diensten. We kunnen jullie meedelen dat de laatste hobbel, in het cao partijen overleg van 15 mei, is geslecht. De parttime 60+ regeling wordt analoog aan de fulltime 60+ regeling uitgevoerd.

Een parttimer die aan de 60+ regeling deelneemt, krijgt de extra vrije tijd in dagen toegekend.
Kan de werkgever onverhoopt niet voldoen aan het toekennen van extra dagen dan kan hij met gemotiveerde redenen het verzoek daartoe afwijzen. Te denken valt aan specifieke (indirecte) functies of lokale omstandigheden waardoor het rooster technisch niet mogelijk is om extra vrije tijd in dagen toe te kennen. Let wel! Het verzoek om deel te nemen aan de 60+ parttime regeling, wanneer je voldoet aan de voorwaarden, kan niet afgewezen worden. Het gaat enkel om de beoordeling: vrije tijd in dagen. De betrokken werknemer kan dan evt. de beoordeling aanvechten of kiezen voor een andere invulling van de vrije tijd.

Cao boekjes
De nieuwe cao boekjes zijn gedrukt en deze kun je bij de werkgever opvragen.

Cao onderhandelingen
De volgende data zijn gepland:
5 oktober           1e overleg
31 oktober         2e overleg
22 november     3e overleg

Medio september zullen de voorstellenbrieven van alle partijen ingediend zijn.
Het volgende cao partijen overleg (niet te verwarren met cao onderhandelingen) staat gepland op 5 juli. Tijdens het cao partijen overleg delen we de visie op de toekomst van het OV. Gevolgen van robotisering en automatisering, duurzame inzetbaarheid personeel, perspectief voor nieuw personeel, etc. Verder sorteren we al een beetje voor op de cao onderhandelingen.

Met vriendelijke groet,

Team FNV Streekvervoer
Brigitta Paas
Lutz Kressin
Paula Verhoef
Pieter Beuzenberg
Marlies Peeters
Veronika Teunissen
Wilfred Jonkhout

Enquête belangrijke onderwerpen CAO 2018

Beste leden, 

Na de zomer starten de cao-onderhandelingen voor de cao geldig vanaf 1 januari 2018.
FNV Streekvervoer wil door het uitzetten van een enquête onder de leden helder krijgen wat de leden belangrijk vinden voor de nieuwe cao.
Via deze link kunt u de enquête invullen.

http://nl.surveymonkey.com/r/enquete-cao-OV

Invullen kan nog tot 21 april 2017.
NB: de enquête zat ook al in het eerder deze week verstuurde e-magazine. Laat deze kans niet verloren gaan en vul de enquête in!

Een overzicht van alle ledenvergaderingen met betrekking tot de cao die gehouden worden in de periode van 1 mei tot en met 9 juni treft u aan in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Paula Verhoef
Wilfred Jonkhout
Veronika Teunissen
Brigitta Paas
Pieter Beuzenberg
Lutz Kressin
Marlies Peeters
Bestuurders FNV Streekvervoer