Spring naar inhoud

Brandbrief/Petitie aan FNV voorzitter Han Busker. Inzake gang van zaken OHR dd 1 juli 2018

Utrecht, Augustus 2018

Betreft: BRANDBRIEF

Geachte heer Busker,

Wij hebben deze brief de titel “brandbrief” meegegeven. U kunt deze titel tweeledig uitleggen:

DE SECTOR VERVOER OV STREEK STAAT IN BRAND.

En: brandbrief te vragen voor uw hulp en noodzakelijk ingrijpen.

 

U weet ongetwijfeld wat er speelt in onze sector. De onderhandelingen over de CAO 2018 hebben helaas geleid tot veel ergernis onder alle kaderleden en ook onder onze collega’s op de werkvloer.

Ik ga er vanuit dat u volledig op de hoogte bent wat er zich heeft afgespeeld in de sub-sectorraad Streek en ook tussen Sectorbestuur en het OV team.

De details gaan we hier dus niet meer benoemen maar feitelijk gaat het vanaf januari bij de eerste onderhandelingen al mis. Onvoldoende communicatie van OV-team en onderhandelaars richting sectorbestuur en sub-sectorraad Streek.

Een onderhandelingsresultaat wat door de onderhandelaars als mooi onderhandelingsresultaat wordt gecommuniceerd, zelfs al naar de media terwijl de leden hier nog over moesten gaan beslissen. Toen al bleek de grote kloof tussen de onderhandelaars en de sub-sectorraad die het onderhandelingsresultaat negatief voorlegde aan de leden. Na de gehouden ledenvergaderingen bleek de sub-sectorraad het juist gezien te hebben dat de leden het principeakkoord onvoldoende hebben beoordeeld.

Vanaf dat moment is het helemaal fout gegaan tussen de onderhandelaars en sectorbestuur en sub-sectorraad. Maar wel werden er nogmaals duidelijke afspraken gemaakt hoe de communicatie te verbeteren. Nogmaals werd aan de onderhandelaars benadrukt voor het sluiten van een onderhandelingsresultaat eerst overleg te hebben met de ingestelde achterwacht!

Helaas werd de communicatie en sfeer tussen de onderhandelaars en kaderleden niet beter maar verder verslechterd. Bewust zijn leden van sectorbestuur en sub-sectorraad niet volledig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. 1e onderhandelaar Paula Verhoef bleef haar eigen plan trekken, met naast haar Pieter Beuzenberg en Wilfred Jonkhout.

Op 29 juni was de subsectorraad er klaar mee, nadat eerst nog Jan Heilig van zijn taak als bemiddelaar werd ontheven en werd er een motie van wantrouwen ingediend tegen Paula Verhoef. Een motie die breed werd gedragen door de subSectorraad. Hierna meldden Pieter Beuzenberg en Wilfred Jonkhout zich solidair aan Paula Verhoef.

Wat schetst onze verbazing als er vervolgens op zondag 1 juli een onderhandelingsresultaat wordt afgesloten waarbij ook nog meteen de geplande acties worden opgeschort zonder ENIG overleg! Ook niet met de achterwacht zoals was afgesproken.

Dit alles heeft bewust plaats gevonden door de onderhandelaars, in opdracht of in samenspraak met Roel Berghuis en Zakaria Boufangacha. Tot overmaat van ramp een 2e onderhandelingsresultaat wat nauwelijks afwijkt van het 1e resultaat. Alle leden hebben dus voor hun gevoel voor niets gestaakt.

Het zal u bekend zijn dat de motie van wantrouwen van de sub-sectorraad toen is uitgebreid naar de volgende medewerkers van FNV:

Paula Verhoef, Pieter Beuzenberg, Wilfred Jonkhout, Roel Berghuis en Zakaria Boufangacha.

De kaderleden en de leden in de sector OV Streek voelen zich in de maling genomen door bovenstaande medewerkers. We zijn gewoon door onze eigen bond GENAAID!

Hoe denkt u dat het voelt voor de kaderleden die bezig zijn met de volgende stakingsronde voorbereiden, hier heel veel uren in stoppen, op zondagmiddag van de werkgevers een asociale brief krijgen dat er bij de poort getekend moet worden dat er geen halve dag gestaakt mag worden, de kaderleden die hierop anticiperen door hun vrije zondag op te offeren voor zaken te regelen en dan op zondagavond onverwacht vernemen dat er een onderhandelingsresultaat is afgesproken. Een resultaat wat is gesloten door in paniek zijnde onderhandelaars en bestuur van de sector OV en de verantwoordelijke DB’er. Een resultaat wat niet is waarvoor alle leden gestaakt hebben.

Hoe denkt u dat het voelt als cnv”ers” tegen je zeggen: Bij onze bond zijn het misschien watjes maar alles beter dan leugenaars.

Hoe INTEGER ben je als bond als je een principeakkoord snel afsluit terwijl de 1e onderhandelaar een motie van wantrouwen had die alleen juridisch nog niet bekrachtigd was?

Hoe integer ben je als bond als Roel Berghuis meldt dat Paula Verhoef nog steeds 1e onderhandelaar is maar bewust niet meldt dat zij zondagavond een akkoord gaat sluiten?

Vervolgens komen de betrokken bestuurders ook niet meer opdagen op de ledenvergaderingen om het onderhandelingsresultaat aan de leden uit te leggen en vragen te beantwoorden. Hiermee laten ze niet alleen de kaderleden “vallen” die de ledenvergaderingen hadden georganiseerd maar wellicht erger nog, ze laten ook de leden in de steek. Leden die geen deel hebben uitgemaakt van de onrust tussen bestuurders en sub-sectorraad en gewoon recht hebben op uitleg van het resultaat door de bestuurders.

Ook de wijze waarop er nu gestemd dient te worden en dat de werkgevers hier invloed op hebben gehad is natuurlijk ridicuul. Dat vervolgens de link om je stem uit te brengen door veel leden niet is ontvangen doet er nog een schepje bovenop. Ook blijkt de link om je stem uit te brengen gemakkelijk te kopiëren waardoor er eenvoudig door 1 persoon meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. De uitslag van het stemmen zal door veel mensen in twijfel worden getrokken.

De verontwaardiging onder de kaderleden en leden op de werkvloer is gigantisch! Massaal wordt er geroepen het lidmaatschap op te zeggen en/of te stoppen met kaderwerk.

Maar op de meeste locaties hebben de kaderleden de collega’s nog binnen weten te houden en ze gevraagd nog even te wachten met opzeggen van het lidmaatschap.

Maar ALLE leden en kaderleden hebben dezelfde EIS:

De genoemde medewerkers waar tegen een motie van wantrouwen door de sub-sectorraad Streek is aangenomen, die bewust onze sector hebben geofferd voor eigen glorie, bewust alle leden hebben voorgelogen kunnen niet op hun positie blijven.

De grootste fout die het FNV nu nog kan maken is het negeren van deze eis. Ongetwijfeld zal juridisch de werkorganisatie van het FNV bepalen welke persoon op welke positie wordt aangesteld. Maar dit daadwerkelijk zo communiceren en uitvoeren zou niet alleen getuigen van misplaatste arrogantie maar vooral van domheid.

De leden rekenen nu op ingrijpen van het Hoofdbestuur van het FNV.

Alleen dan is duidelijk voor de leden dat ze nog serieus genomen worden. Ditzelfde geldt voor alle hardwerkende kaderleden die veel vrije tijd opofferen voor de bond.

Wij als kaderleden kunnen en willen NIET MEER VERDER met Paula Verhoef, Pieter Beuzenberg, Wilfred Jonkhout, Roel Berghuis en Zakaria Boufangacha, die en passant ook nog even bestuurder Lutz Kressin hebben kalt gesteld. Een bestuurder die opkwam voor zijn leden. Een voorbeeld voor zijn team naar de mening van de kaderleden.

Het is de hoogste tijd om te redden wat er nog te redden valt. Doet het FNV niets aan deze oproep van de leden en kaderleden, zal het leiden tot desastreuze daling van het aantal leden in de sector Streekvervoer.

Verder zullen veel kaderleden hun activiteiten voor het FNV stoppen. Wij voelen ons genaaid en verraden. Het vertrouwen in de genoemde personen in het huidige OV team  is ONHERSTELBAAR beschadigd.

 

Wij hopen dat u begrijpt wat we schrijven. Wij eisen schoon schip in het OV team en eisen dat de genoemde personen in ieder geval uit het OV team worden gehaald en dat Lutz Kressin hier weer aan toegevoegd wordt.

Deze brief is geschreven namens de kader(leden) van FNV STREEKVERVOER

Steunt u de kaderleden van FNV Streekvervoer vul dan onderstaande velden in

Ja, ik ondersteun deze petitie.

22 gedachten over “Brandbrief/Petitie aan FNV voorzitter Han Busker. Inzake gang van zaken OHR dd 1 juli 2018

 1. fred Vivie schreef:

  Mocht er geen goede uitkomst zijn om deze persnnen te verwijderen als  onderhandelaars ga ik opzeggen en naar een andere bond uitkijken

  Beantwoorden
  • erik van britsom schreef:

   Heb het nu helemaal gehad met de FNV. Leugenaars bah. Bijna 30 jaar lid en kaderlid. Wanbeleid en eigen succes zijn al jaren aan de orde.

   aanpakken deze personen

    

   Beantwoorden
 2. Anneke Mooy schreef:

  Ik sta volledig achter de inhoud van deze brandbrief. En ik ga ervan uit dat er nu wél naar de leden wordt geluisterd.

  Beantwoorden
 3. PvB schreef:

  Heb uit solidariteit alle dagen voor eigen geld gestaakt en dan zo gepiepeld worden. Schande FNV.

  Beantwoorden
 4. Jan Kranenburg schreef:

  Ik ben het volledig mee eens wat er in de brief geschreven wordt. Als er geen gehoor gegeven wordt aan deze brandbrief ga ik mijn lidmaatschap opzeggen en mijn heil ergens anders zoeken.

  Beantwoorden
 5. P. Lucasse schreef:

  Als de genoemde personen in de brandbrief niet uit het Onderhandelingsteam OV-streek verwijderd worden, zeg ik mijn lidmaatschap van de FNV op.

  Beantwoorden
 6. Teus Ottevanger schreef:

  Zeer teleurgesteld in het FNV na 39 jaar lidmaatschap denk ik er serieus over om mijn lidmaatschap te beëindigen .Bewuste onderhandelaars hebben de leden in het OV met grote minachting misleid.Ik hoor ook berichten dat Paula Verhoef een mooie baan gaat krijgen bij het Spov,dan word je ook nog eens beloond.Schande wat er is gebeurd.

  Beantwoorden
 7. Rob Jonkers schreef:

  Het wordt tijd dat de FNV eens orde op zaken gaat stellen. Deze toestand zorgt voor een slecht imago van de bond. De buitenwacht ziet dat ook en het verzwakt haar positie als onderhandelaar bij CAO’s. Dat is niet in het belang van de leden.

  De bezem erdoor dus en snel anders verliest de FNV nog meer leden en ook haar aantrekkingskracht bij jongeren die toch al niet groot is.

  Beantwoorden
 8. V Sesink schreef:

  Ben t volkomen eens met de reacties dus als er niet snel wordt ingegrepen en die mensen eruit worden gegooid en er alsnog een fatsoenlijk  cao komt , zeg ook ik mijn lidmaatschap van fnv na 29 jaar op.

  Beantwoorden
 9. Ruud Vredebregt schreef:

  Ik ben ook kaderlid maar mij is er nooit iets aan mij gevraagd , ik ben het met de inhoud van deze brief dan ook niet mee eens. Moet niet over de rug gaan van de leden.

  Waar gewerkt wordt vallen spaanders.

  Beantwoorden
 10. Pingback: Petitie Han B. | Dank je wel!!!

 11. BENELLI schreef:

  Wacht eerst de resultaten af
  Als het negatief uitpakt, blijf ik geen dag ligd meer
  Na een tijd van 21 jaren

  Groet allen

  Beantwoorden
 12. Jordens schreef:

  Duidelijke brief sta hier achter,hoop dat de bond hier wat mee doet anders moet ik na 30 jaar een andere bond zoeken.

  Beantwoorden
 13. Jack schreef:

  FNV is een zeer onbetrouwbare bond geworden, en dit roep ik al jaren. Waar zijn de bestuurders zoals Johan van Stekelenburg of Karin Adelmunt gebleven die de bond groot maakt in de jaren 90’ en in de Bres stonden en kwamen voor hun leden. Nu zijn ze vooral bezig met zelf verrijking en laten ze de leden barsten. De FNV is te veel bezig met hun eigen ondergang vandaar de leden weg lopen Chapeau !!

  Beantwoorden
 14. Rosco schreef:

  Paula verhoef naar het Spov.Lekker dan,gaat ze mijn pensioen ook naar de klote helpen?verzind eer ge hier aan begint Spov.

  Beantwoorden
 15. andries de jong schreef:

  hoor naar de leden fnv wij zijn zwaar verraden door jullie en dit is niet de eerste keer hier geld maar een oplossing koppen rollen reoganiseren de macht weer terug bij de leden zoals het hoort zoniet dan kunnen jullie mij schrappen als lid

  Beantwoorden
 16. ron rosmulder schreef:

  waarom nog lid blijfen van een bond die het vertrouwen totaal heeft geschaad.ik doe geen zaken met leugenaars en is dit wat je krijgt voor al je inzet als kaderlid cq lid.nee ik houd het voor gezien.zeg mijn lidmaatschap op.nota bene tijdens de staking nog nieuwe leden binnen gehaald en dan moet ik nu nog steeds deze bond gaan verdedigen.dacht het niet

   

  ben er klaar mee

  Beantwoorden
 17. Harrie Fröling schreef:

  Waar is mn oude vervoersbond,zonder die strebertjes welke alleen op hun eigen ego willen trippen!!!!!!

  Beantwoorden
 18. Frans Lambregts schreef:

  Geen goed woord over voor deze zich zelf verrijkende kliek van incompetente zakkenrollers die alleen maar uit zijn op hun eigen gewin over de ruggen van hard werkende en goedgelovige chauffeurs die ook nog eens door middel van contributie hum salaris betalen!

  Beantwoorden
 19. D. VISSER schreef:

  Ben als kaderlid niet gevraagd en sta ook niet achter de inhoud van deze petitie. Dat het een puinhoop is binnen onze besturen en raden mag duidelijk zijn en eenieder moet daarin maar zijn verantwoording nemen!

  Beantwoorden
 20. Arnold Lourenburg schreef:

  Ik heb vroeger ook een aantal jaren mijn lidmaatschap opgezegd wegens een andere reden. Maar nu ik helaas afgekeurd ben zie ik mij na dit wanbeleid niet meer genoodzaakt om langer lid te blijven.

  Beantwoorden
 21. Arnold van Rongen schreef:

  Ik sta volledig achter deze brandbrief. Het is een schandelijke vertoning zoals de belangen van de leden verkwanseld worden. Hebben de onderhandelaars enig idee wat er leeft op de werkvloer? Hebben ze enig idee van de werkdruk? Dachten ze echt dat we zo massaal gestaakt hebben omdat we dat gewoon leuk vinden? Dit resultaat is vooral op het gebied van werkdrukvermindering buitengewoon droevig! Er moeten duidelijke werkdrukregels komen die beschreven worden in de CAO. En niet uit laten onderhandelen op stalling- of concessieniveau. Landelijk regelen en onweerlegbaar in de CAO beschrijven zodat werkgevers er niet meer onderuit kunnen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.