Spring naar inhoud

Maandelijks archief: mei 2017

Nieuwsbrief 60+ parttimers en de CAO

FNV 16-05-2017
Beste leden,

60+ regeling parttimers
Medio april hebben we jullie geïnformeerd over de laatste hobbel in de 60+ regeling voor parttimers.
Er bestond nog discussie over de uitvoer van de regeling: minder dagen werken of gelijk aantal dagen werken met kortere diensten. We kunnen jullie meedelen dat de laatste hobbel, in het cao partijen overleg van 15 mei, is geslecht. De parttime 60+ regeling wordt analoog aan de fulltime 60+ regeling uitgevoerd.

Een parttimer die aan de 60+ regeling deelneemt, krijgt de extra vrije tijd in dagen toegekend.
Kan de werkgever onverhoopt niet voldoen aan het toekennen van extra dagen dan kan hij met gemotiveerde redenen het verzoek daartoe afwijzen. Te denken valt aan specifieke (indirecte) functies of lokale omstandigheden waardoor het rooster technisch niet mogelijk is om extra vrije tijd in dagen toe te kennen. Let wel! Het verzoek om deel te nemen aan de 60+ parttime regeling, wanneer je voldoet aan de voorwaarden, kan niet afgewezen worden. Het gaat enkel om de beoordeling: vrije tijd in dagen. De betrokken werknemer kan dan evt. de beoordeling aanvechten of kiezen voor een andere invulling van de vrije tijd.

Cao boekjes
De nieuwe cao boekjes zijn gedrukt en deze kun je bij de werkgever opvragen.

Cao onderhandelingen
De volgende data zijn gepland:
5 oktober           1e overleg
31 oktober         2e overleg
22 november     3e overleg

Medio september zullen de voorstellenbrieven van alle partijen ingediend zijn.
Het volgende cao partijen overleg (niet te verwarren met cao onderhandelingen) staat gepland op 5 juli. Tijdens het cao partijen overleg delen we de visie op de toekomst van het OV. Gevolgen van robotisering en automatisering, duurzame inzetbaarheid personeel, perspectief voor nieuw personeel, etc. Verder sorteren we al een beetje voor op de cao onderhandelingen.

Met vriendelijke groet,

Team FNV Streekvervoer
Brigitta Paas
Lutz Kressin
Paula Verhoef
Pieter Beuzenberg
Marlies Peeters
Veronika Teunissen
Wilfred Jonkhout