Spring naar inhoud

Maandelijks archief: maart 2016

Bonden lopen boos weg van tafel.

FNV 15-03-2016
Bonden lopen boos weg van tafel
Werkgevers: ATV moet afgeschaft worden

In deze Nieuwsflits treft u het verslag aan van de cao-onderhandeling van 15 maart, de vijfde ronde alweer.
De vorige keer zijn we boos geworden omdat werkgevers met flinke verslechteringen op tafel kwamen rondom ATV, toen leken ze echter hun keutel in te trekken. Het tegenovergestelde is gebeurd, ze zijn terug gekomen met ergere verslechteringen en dat pikken we niet.

Werkgevers: ATV afschaffen voor nieuwe medewerkers, verslechteren voor bestaande medewerkers
Wat willen werkgevers:

Nieuwe werknemers
Die krijgen geen ATV meer als het aan werkgevers ligt.

Werknemers geboren na 1-1-67
Die krijgen i.p.v. 17 jaar 18 halve ATV dagen nog maar 12 jaar 18 halve ATV dagen. Dus van totaal 306 halve dagen krijgen die nog maar 216 halve dagen. Dat betekent dat zij 90 halve ATV dagen inleveren.
Bovendien krijgen deze medewerkers in het begin (bijvoorbeeld bij 50 maar 2 halve dagen per jaar en later krijgen ze meer).

Werknemers tussen de 50 en 57
Zij houden een volume van 306 halve dagen in totaal, maar in het begin krijgen ze minder en dichterbij de 67 meer. Maar dat betekent dat de 60 plus regeling dan niet meer aantrekkelijk is, die wordt daarmee de nek om gedraaid. Als je met vroeg pensioen gaat, verlies je dus een groter aantal dagen en als je ziek wordt aan het einde van je carrière verlies je daarmee ook meer ATV dagen.

Werknemers van 57 en ouder
Voor hen wijzigt er niets.

Verslechteringen ziektedagen
Als klap op de vuurpijl kwam ook nog eens een voorstel van werkgevers dat ze i.p.v. doorbetaling van loon bij ziekte van 100% gedurende 2 jaar, het systeem willen wijzigen naar:

0-3 maanden                    100%
4-12 maanden                  90%
13-24 maanden                80%

Het inleveren van 0,1 dag bij ziekte tot een maximum van drie jaar blijft staan. Daarmee pakken ze vooral de werknemers die langdurig ziek zijn en toch al kwetsbaar zijn. Die leveren 3,5 maand loon in bovenop de 6 vakantiedagen die ze al inleveren bij ziekte (0,1 tot max 3 per jaar).

Voor FNV (en ook CNV) waren deze voorstellen onbespreekbaar. We hebben de onderhandelingen afgekapt en gezegd dat we gaan overleggen met onze achterban. Voor FNV betekent dit dat we onze sectorraad bij elkaar roepen.

Namens de onderhandelingsdelegatie:
Paula Verhoef, Brigitta Paas, Marlies Peeters Nanette Stuart en Jack d’Hooghe