Spring naar inhoud

Maandelijks archief: oktober 2014

Pamflet pensioendemonstratie op 13-10-14

FNV IN BEWEGING VOOR KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN!
Red koopkracht pensioenen!
Het kabinet heeft forse verslechte- ringen ingevoerd voor ons pensi- oen. De opbouw wordt flink ver- laagd. We werken langer door, maar het deel dat we nog mogen sparen wordt veel minder. Jonge- ren zullen daardoor maar een ‘half- pensioen’ opbouwen.
Naast het verlagen van de opbouw wil het kabinet óók nog de pensi- oenregels aanpassen. De behande- ling van deze regels in de Tweede Kamer staat op 13 oktober ge- pland. Deze regels hebben drama- tische gevolgen voor het opbouwen én uitkeren van pensioenen. De rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om hun toekom- stige vermogen te bepalen, wordt kunstmatig laag gehouden. Pensi- oenfondsen zullen hun buffers ex- tra moeten verhogen. En dat geld kan niet uitgekeerd worden!

NIEUWE PENSIOENREGELS TASTEN KOOPKRACHT ALLE GENERATIES FLINK AAN!
Red koopkracht pensioenen!
Het kabinet heeft forse verslechte- ringen ingevoerd voor ons pensi- oen. De opbouw wordt flink ver- laagd. We werken langer door, maar het deel dat we nog mogen sparen wordt veel minder. Jonge- ren zullen daardoor maar een ‘half- pensioen’ opbouwen.
Naast het verlagen van de opbouw wil het kabinet óók nog de pensi- oenregels aanpassen. De behande- ling van deze regels in de Tweede Kamer staat op 13 oktober ge- pland. Deze regels hebben drama- tische gevolgen voor het opbouwen én uitkeren van pensioenen. De rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om hun toekom- stige vermogen te bepalen, wordt kunstmatig laag gehouden. Pensi- oenfondsen zullen hun buffers ex- tra moeten verhogen. En dat geld kan niet uitgekeerd worden!
Kom naar Den Haag op 13 oktober. Actie van 12-13 uur.

Wat betekent dat dus voor uw pen- sioenopbouw of uw pensioenuitke- ring, als u al met pensioen bent? De pensioenen zullen zeker de komende 10 jaar niet mee kunnen groeien met de stijging van prijzen.
Het kabinet slaat zo een nóg groter gat in de koopkracht van ouderen. Sinds de crisis is de pensioenuitke- ring van veel mensen al bevroren of zelfs gekort. Gepensioneerden heb- ben flink minder te besteden en hun supermarktkarretjes worden leger. De FNV vindt het onverteer- baar dat ouderen door de nieuwe rekenregels weer keihard koop- kracht inleveren.
Dat geldt ook voor jongeren. Zij be- talen wel mee aan de hogere buffers van pensioenfondsen, maar krijgen later honderden euro’s per jaar minder. Het kabinetsbeleid raakt hen dus dubbel en extra hard.
We hebben een van de beste pensi- oenstelsels ter wereld. Toch maakt het kabinet onze pensioenen onnodig kapot. De nieuwe rekenregels hollen de koopkracht van jong en oud uit. De FNV wil dat de politiek kiest voor een eerlijke rekenrente, waarbij we ons niet te rijk, maar zeker ook niet te arm rekenen.
Op 13 oktober willen we met flink wat mensen op het Plein staan. We geven invulling aan het idee van moestuintjes van Klijnsma en zul- len onze moestuintjes ter plekke bewerken. Ook geven we kamer- leden een startsetje voor een eigen moestuin mee.
Kom ook naar Den Haag op 13 ok- tober! Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar pens- ioen@koopkrachtenechtebanen.nl
Volg de facebookpagina
Red Koopkracht Pensioenen voor het laatste nieuws.