Spring naar inhoud

Maandelijks archief: augustus 2014

UITWERKING OUDERENREGELING 60+ GEREED! EEN MOOI RESULTAAT!

FNV Vervoer

 

 

 

 

 

Aan onze leden werkzaam in het streekvervoer.

Beste mensen,

In de bijlage vinden jullie de uitwerking van de ouderenregeling 60+ die we met de werkgevers overeengekomen zijn afgelopen 7 augustus. We zijn er heel mooi uitgesprongen.

Het resultaat kan je lezen in de bijlage.

We hebben gekozen voor de methode “vraag en antwoord” (Questions and Answers) aan de antwoorden kun je nu rechten ontlenen en precies begrijpen hoe de regeling werkt.

LEES DE BIJLAGE HEEL GOED DOOR, ZODAT JE GEEN FOUTEN MAAKT.

– Er komt een korting op je functieloon van 5,56% als je wilt meedoen aan de regeling.
– Die korting van 5,56% vindt ook plaats over je gemiddelde OT/GD.
– Je blijft fulltimer dus je krijgt gewoon de gemiddelde OT/GD.
– Je vakantietoeslag (8%) en je eindejaarsuitkering (1,15%) zijn afgeleid van het functieloon en de OT/GD die je ontvangt gaan dus ook met 5,56% omlaag.

De korting vindt echter niet plaats over de € 400,- eindejaarsuitkering, de forenzenvergoeding, diplomatoeslag, uitkering kleine onkosten, de toeslagen voor de APB-ers, etc., etc.

DE GROTE PLUS bij het afgelopen overleg zit hem in de VAKANTIEDAGEN.
Als je 26 dagen per jaar minder gaat werken (ruim 11% minder) heb je ook 11% minder vakantiedagen nodig om toch nog hetzelfde aantal weken op vakantie te kunnen gaan.
In plaats van 29 zou je dus enige hebben aan 25,8 vakantiedagen per jaar. Die korting wilden de werkgevers dus. Na lang praten hebben we bereikt dat deelnemers aan de ouderenregeling maar 1 dag inleveren. Dat is heel veel waard. Stel dat je die 2,2 dagen zou verkopen (een vakantiedag is 0,41% van je jaarinkomen waard) compenseert dat bedrag ruimschoots de korting van 5,56% over je OT/GD.

LET OP!!!!!!
– De eerste groep die zich heeft aangemeld kan gebruik maken van de regeling bij aanvang van de nieuwe regeling in december.
– Voor de anderen die zich aanmelden vanaf nu geldt dat je 4 maanden na aanmelding gebruik kan maken van de regeling.
– Als je structureel je ATV-dagen hebt verkocht en je bent ouder dan 50 jaar, dan moet je voor 1 oktober aangeven dat je daarmee stopt, anders kan je niet meedoen aan de ouderenregeling.
– Ben je jonger dan 50 jaar dan moet je voor je 50-ste verjaardag aangeven dat je stopt met structurele verkoop, anders kan je niet meer meedoen met de regeling.

KORTOM ga heel, heel goed lezen en besluit of de regeling iets voor je is of niet. De regeling is vrijwillig.

Bijlage

Met vriendelijke groet,
FNV Bondgenoten

Jan Heilig
Bestuurder

Vragen en antwoorden 60+ ouderenregeling CAO OV

Voornaamste punten van de regeling
De voornaamste punten van de regeling stonden al vast.
Zoals al eerder gemeld: fulltime werknemers van 60 jaar en ouder kunnen kiezen voor een vierdaagse werkweek van 32 uur terwijl de beloning is gebaseerd op 34 uur. De pensioenopbouw loopt volledig door, gebaseerd op het fulltimesalaris.

Verder geldt als voorwaarde dat men vóórafgaand aan deelname aan de regeling 10 jaar onafgebroken fulltimer moet zijn geweest.

Nadere afspraken
Alle nadere afspraken vind je in de vraag- en antwoordlijst, die ook wel Q en A-lijst wordt genoemd. Hier alvast een paar belangrijke:

Gelding: De regeling geldt vanaf 1 juli 2014 voor medewerkers van 60 jaar en ouder. Vanaf 1 januari 2019 geldt de regeling voor medewerkers van 61 jaar e.o. en per 1 januari 2023 geldt de regeling pas vanaf 62 jaar.

10 jaars eis: Vóórafgaand aan deelname aan de regeling moet je 10 jaar onafgebroken als fulltimer werkzaam zijn geweest in het OV, met toepassing van de CAO OV. Tijd als uitzendkracht of in een ander dan een OV-bedrijf, telt niet mee.

Aanmelding: Medewerkers die al 60 jaar of ouder zijn kunnen zich vanaf 1 juli al aanmelden. Voor de eerste (grote)groep deelnemers gaat de regeling in met ingang van de nieuwe dienstregeling per december 2014.

Ben je 59 jaar, dan kun je je aanmelden minimaal 4 maanden voor je 60e verjaardag.

Arbeidsovereenkomst: Je fulltime contract verandert niet en blijft dus fulltime.

Loon en dergelijke: Op het salaris (maandloon), de OT/GD, de vakantietoeslag en de procentuele eindejaarsuitkering,  wordt 5,56% ingehouden. Eventueel ook op een persoonlijke toeslag.  (5,56% is gelijk aan 2/36 deel)

Geen inhouding: Er vindt geen inhouding plaats op de diplomatoeslag, EHBO-toeslag, toeslagen van art. 42 lid 4. Ook niet op de kleine onkostenvergoeding, op de forenzenvergoeding en op het bedrag van 400 Euro, dat in 2015 aan de eindejaarsuitkering wordt toegevoegd.

Loonstrook: Deelnemers aan de regeling kunnen de inhoudingen (kortingen) zien op hun loonstrook.

ATV: In plaats van de 26 ATV-dagen, krijg je 52 roostervrije dagen, waarvan je er 1 per week opneemt. Zo kom je aan een 4-daagse werkweek.

Vakantiedagen: Je levert één vakantiedag in en houdt dus nog 28 vakantiedagen over.

Hay-werknemers waarop de cao OV van toepassing is, hebben geen ATV en werken dus nog 40 uur. Voor hen geldt een vergelijkbare regeling: zij gaan van 40 naar 36 uur, waarvan 38 uur betaald worden. Voor nadere invulling wordt gedacht aan 26 roostervrije dagen.

Vrijgevallen uren naar jongeren: Het is de bedoeling om de vervangers, jongeren tot 27 jaar, een fulltime baan te geven.

 

Voor de precieze uitwerking, lees hieronder de volledige tekst

Teruggave vakbondscontributie 2014

Kan ik mijn vakbondscontributie fiscaal laten verrekenen?

 

Vanaf 1 september 2014 kun je vakbondscontributie declareren. Om je vakbondscontributie fiscaal te laten verrekenen dien je een declaratie in te dienen via MijnHRM, onder indienen declaratie vakbondscontributie.

Uitleg bij het indienen van een declaratie voor de vakbondscontributie:

Je kunt de door jou betaalde vakbondscontributie fiscaal vriendelijk laten verrekenen. Dit houdt in dat het bedrag dat je aan vakbondscontributie hebt betaald ingehouden wordt op je bruto eindejaarsuitkering van december 2014. Het bedrag dat je mag laten verrekenen staat op de jaaropgave van de vakbond. Hetzelfde bedrag wordt netto aan je uitbetaald. Resultaat is dat je over dit bedrag geen loonheffing betaalt. Dit levert een netto voordeel op.

Vergeet niet je jaaropgave vakbondscontributie toe te voegen, samen met het declaratieformulier van je bedrijfsonderdeel,

Zonder bijlage wordt je declaratie niet verwerkt. Let op: Er kan maar 1 bijlage aan een declaratie toegevoegd worden, de jaaropgave vakbondscontributie moet dus samen met het declaratieformulier in 1 bestand ingescand worden.

Je declaratie dient vóór 1 december 2014 geaccordeerd te zijn door je leidinggevende.  Je leidinggevende controleert of het gedeclareerde bedrag overeenkomt met het bedrag op de jaaropgave.

Je kunt hiermee al gauw 40 procent van je contributie besparen!

Je jaaropgave downloaden doe je hier: klik

Het declaratieformulier kun je hier downloaden.

Succes

Resultaat overleg ouderenregeling 60+

Aan onze leden werkzaam in het Streekvervoer
 
Beste mensen,

Afgelopen donderdag 7 augustus hebben de vakbonden en de werkgevers met elkaar om tafel gezeten om de ouderenregeling 60+ nader in te vullen.
Dat was nog een zware bevalling, eigenlijk is er een hele middag keihard onderhandeld, om er een mooie regeling uit te slepen. Het bleek namelijk dat werkgevers heel anders aankeken tegen de invulling van de regeling en op alle loonelementen een korting wilden toepassen, waardoor meedoen aan de regeling veel duurder zou uitpakken.

Uiteindelijk hebben we er een mooie afspraak van weten te maken. Het resultaat van de bespreking wordt nu uitgewerkt in een zgn.  Q&A (Questions and Answers) zodat je op alle mogelijke vragen het antwoord kunt lezen en precies kunt zien hoe de regeling uitpakt.

Die Q&A zullen we eind volgende week samen met de werkgevers verspreiden, zodat er geen enkele onduidelijkheid meer zal zijn over de invulling van de regeling.
Nog even geduld dus, maar het ziet er goed uit.

Namens de onderhandelingsdelegatie
van FNV Bondgenoten
 
Jan Heilig
Bestuurder