Spring naar inhoud

Alle berichten van admin

Brandbrief/Petitie aan FNV voorzitter Han Busker. Inzake gang van zaken OHR dd 1 juli 2018

Utrecht, Augustus 2018

Betreft: BRANDBRIEF

Geachte heer Busker,

Wij hebben deze brief de titel “brandbrief” meegegeven. U kunt deze titel tweeledig uitleggen:

DE SECTOR VERVOER OV STREEK STAAT IN BRAND.

En: brandbrief te vragen voor uw hulp en noodzakelijk ingrijpen.

 

U weet ongetwijfeld wat er speelt in onze sector. De onderhandelingen over de CAO 2018 hebben helaas geleid tot veel ergernis onder alle kaderleden en ook onder onze collega’s op de werkvloer.

Ik ga er vanuit dat u volledig op de hoogte bent wat er zich heeft afgespeeld in de sub-sectorraad Streek en ook tussen Sectorbestuur en het OV team.

De details gaan we hier dus niet meer benoemen maar feitelijk gaat het vanaf januari bij de eerste onderhandelingen al mis. Onvoldoende communicatie van OV-team en onderhandelaars richting sectorbestuur en sub-sectorraad Streek.

Een onderhandelingsresultaat wat door de onderhandelaars als mooi onderhandelingsresultaat wordt gecommuniceerd, zelfs al naar de media terwijl de leden hier nog over moesten gaan beslissen. Toen al bleek de grote kloof tussen de onderhandelaars en de sub-sectorraad die het onderhandelingsresultaat negatief voorlegde aan de leden. Na de gehouden ledenvergaderingen bleek de sub-sectorraad het juist gezien te hebben dat de leden het principeakkoord onvoldoende hebben beoordeeld.

Vanaf dat moment is het helemaal fout gegaan tussen de onderhandelaars en sectorbestuur en sub-sectorraad. Maar wel werden er nogmaals duidelijke afspraken gemaakt hoe de communicatie te verbeteren. Nogmaals werd aan de onderhandelaars benadrukt voor het sluiten van een onderhandelingsresultaat eerst overleg te hebben met de ingestelde achterwacht!

Helaas werd de communicatie en sfeer tussen de onderhandelaars en kaderleden niet beter maar verder verslechterd. Bewust zijn leden van sectorbestuur en sub-sectorraad niet volledig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. 1e onderhandelaar Paula Verhoef bleef haar eigen plan trekken, met naast haar Pieter Beuzenberg en Wilfred Jonkhout.

Op 29 juni was de subsectorraad er klaar mee, nadat eerst nog Jan Heilig van zijn taak als bemiddelaar werd ontheven en werd er een motie van wantrouwen ingediend tegen Paula Verhoef. Een motie die breed werd gedragen door de subSectorraad. Hierna meldden Pieter Beuzenberg en Wilfred Jonkhout zich solidair aan Paula Verhoef.

Wat schetst onze verbazing als er vervolgens op zondag 1 juli een onderhandelingsresultaat wordt afgesloten waarbij ook nog meteen de geplande acties worden opgeschort zonder ENIG overleg! Ook niet met de achterwacht zoals was afgesproken.

Dit alles heeft bewust plaats gevonden door de onderhandelaars, in opdracht of in samenspraak met Roel Berghuis en Zakaria Boufangacha. Tot overmaat van ramp een 2e onderhandelingsresultaat wat nauwelijks afwijkt van het 1e resultaat. Alle leden hebben dus voor hun gevoel voor niets gestaakt.

Het zal u bekend zijn dat de motie van wantrouwen van de sub-sectorraad toen is uitgebreid naar de volgende medewerkers van FNV:

Paula Verhoef, Pieter Beuzenberg, Wilfred Jonkhout, Roel Berghuis en Zakaria Boufangacha.

De kaderleden en de leden in de sector OV Streek voelen zich in de maling genomen door bovenstaande medewerkers. We zijn gewoon door onze eigen bond GENAAID!

Hoe denkt u dat het voelt voor de kaderleden die bezig zijn met de volgende stakingsronde voorbereiden, hier heel veel uren in stoppen, op zondagmiddag van de werkgevers een asociale brief krijgen dat er bij de poort getekend moet worden dat er geen halve dag gestaakt mag worden, de kaderleden die hierop anticiperen door hun vrije zondag op te offeren voor zaken te regelen en dan op zondagavond onverwacht vernemen dat er een onderhandelingsresultaat is afgesproken. Een resultaat wat is gesloten door in paniek zijnde onderhandelaars en bestuur van de sector OV en de verantwoordelijke DB’er. Een resultaat wat niet is waarvoor alle leden gestaakt hebben.

Hoe denkt u dat het voelt als cnv”ers” tegen je zeggen: Bij onze bond zijn het misschien watjes maar alles beter dan leugenaars.

Hoe INTEGER ben je als bond als je een principeakkoord snel afsluit terwijl de 1e onderhandelaar een motie van wantrouwen had die alleen juridisch nog niet bekrachtigd was?

Hoe integer ben je als bond als Roel Berghuis meldt dat Paula Verhoef nog steeds 1e onderhandelaar is maar bewust niet meldt dat zij zondagavond een akkoord gaat sluiten?

Vervolgens komen de betrokken bestuurders ook niet meer opdagen op de ledenvergaderingen om het onderhandelingsresultaat aan de leden uit te leggen en vragen te beantwoorden. Hiermee laten ze niet alleen de kaderleden “vallen” die de ledenvergaderingen hadden georganiseerd maar wellicht erger nog, ze laten ook de leden in de steek. Leden die geen deel hebben uitgemaakt van de onrust tussen bestuurders en sub-sectorraad en gewoon recht hebben op uitleg van het resultaat door de bestuurders.

Ook de wijze waarop er nu gestemd dient te worden en dat de werkgevers hier invloed op hebben gehad is natuurlijk ridicuul. Dat vervolgens de link om je stem uit te brengen door veel leden niet is ontvangen doet er nog een schepje bovenop. Ook blijkt de link om je stem uit te brengen gemakkelijk te kopiëren waardoor er eenvoudig door 1 persoon meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. De uitslag van het stemmen zal door veel mensen in twijfel worden getrokken.

De verontwaardiging onder de kaderleden en leden op de werkvloer is gigantisch! Massaal wordt er geroepen het lidmaatschap op te zeggen en/of te stoppen met kaderwerk.

Maar op de meeste locaties hebben de kaderleden de collega’s nog binnen weten te houden en ze gevraagd nog even te wachten met opzeggen van het lidmaatschap.

Maar ALLE leden en kaderleden hebben dezelfde EIS:

De genoemde medewerkers waar tegen een motie van wantrouwen door de sub-sectorraad Streek is aangenomen, die bewust onze sector hebben geofferd voor eigen glorie, bewust alle leden hebben voorgelogen kunnen niet op hun positie blijven.

De grootste fout die het FNV nu nog kan maken is het negeren van deze eis. Ongetwijfeld zal juridisch de werkorganisatie van het FNV bepalen welke persoon op welke positie wordt aangesteld. Maar dit daadwerkelijk zo communiceren en uitvoeren zou niet alleen getuigen van misplaatste arrogantie maar vooral van domheid.

De leden rekenen nu op ingrijpen van het Hoofdbestuur van het FNV.

Alleen dan is duidelijk voor de leden dat ze nog serieus genomen worden. Ditzelfde geldt voor alle hardwerkende kaderleden die veel vrije tijd opofferen voor de bond.

Wij als kaderleden kunnen en willen NIET MEER VERDER met Paula Verhoef, Pieter Beuzenberg, Wilfred Jonkhout, Roel Berghuis en Zakaria Boufangacha, die en passant ook nog even bestuurder Lutz Kressin hebben kalt gesteld. Een bestuurder die opkwam voor zijn leden. Een voorbeeld voor zijn team naar de mening van de kaderleden.

Het is de hoogste tijd om te redden wat er nog te redden valt. Doet het FNV niets aan deze oproep van de leden en kaderleden, zal het leiden tot desastreuze daling van het aantal leden in de sector Streekvervoer.

Verder zullen veel kaderleden hun activiteiten voor het FNV stoppen. Wij voelen ons genaaid en verraden. Het vertrouwen in de genoemde personen in het huidige OV team  is ONHERSTELBAAR beschadigd.

 

Wij hopen dat u begrijpt wat we schrijven. Wij eisen schoon schip in het OV team en eisen dat de genoemde personen in ieder geval uit het OV team worden gehaald en dat Lutz Kressin hier weer aan toegevoegd wordt.

Deze brief is geschreven namens de kader(leden) van FNV STREEKVERVOER

Steunt u de kaderleden van FNV Streekvervoer vul dan onderstaande velden in

Ja, ik ondersteun deze petitie.

Pamflet ledenraadplegingen FNV Streek

Wat vind jij van de cao?
Ledenvergaderingen, laat je stem horen!

Na de succesvolle actie is er een onderhandelingsresultaat. De sectorraad legt het resultaat negatief voor. In de bijlage zit de brief van de sectorraad met de motivatie.

En nu is het woord aan jullie.

Stemmen en ledenvergaderingen
Wij houden de ledenvergaderingen door het hele land om het resultaat toe te lichten, vragen te stellen en om je in de gelegenheid te stellen jouw mening te geven. Maar let op, alleen hier kan je ook stemmen! Er wordt op de ledenvergaderingen schriftelijk gestemd, maar je moet wel aanwezig zijn. Op de lijst kan je kijken wanneer en waar ze zijn.

Laat weten wat je ervan vindt. Praat mee over de standpunten en beslis mee over het onderhandelingsresultaat. Laat je stem niet verloren gaan.  

De vergadering wordt in twee delen geknipt. Indien de stemming negatief is, zal er eventueel ook gelijk een ¾ vergadering gehouden worden i.v.m. nieuwe acties.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV,
Paula Verhoef, eerste onderhandelaar
Pieter Beuzenberg, tweede onderhandelaar
Marlies Peeters, communicatie
Jack d’Hooghe, voorzitter SubSectorraad FNV Streekvervoer
Jolien de Graaf Bierbrauwer, secretaris Subsectorbestuur FNV Streekvervoer